Obsługa techniczna instalacji budynków

Choć nie zaprzątamy sobie tym głowy na co dzień, obsługa techniczna instalacji budynków stanowi podstawę bezpieczeństwa i prawidłowego funkcjonowania wszystkich instalacji i urządzeń. Obsługa techniczna obejmuje szereg czynności związanych z optymalizacją systemów, terminowym przeglądem technicznym sporządzonym w oparciu o aktualnie obowiązujące prawo i wymagania producenta oraz sporządzenie dokumentacji technicznej.

Gdy zaistnieje taka potrzeba, na przykład w przypadku chęci redukcji kosztów, wystarczy zamówić kompleksową usługę technicznej obsługi instalacji. W jej ramach profesjonaliści zajmą się instalacją wodno-kanalizacyjną wraz z węzłem cieplnym, instalacją elektryczną (wliczając w to pomiary, oświetlenie awaryjne, odgromy i stacje transformatorowe), instalację wentylacyjną oraz klimatyzacyjną. A także pomijaną często instalację alarmową (monitoringu) obejmującą dźwiękowe systemy ostrzegawcze, system tv oraz system sygnalizujący włamanie/napad. Instalacja przeciwpożarowa powinna zostać wyposażona w system sygnalizacji pożaru, a ekipa musi zadbać o zaopatrzenie budynku w sprzęt gaśniczy, co daje mieszkańcom poczucie bezpieczeństwa i możliwość szybkiej reakcji.

Odpowiednia opieka nad wszystkimi instalacjami w budynku, dbałość o szczegóły dotyczące pracy poszczególnych urządzeń, a także prawidłowo sporządzona dokumentacja techniczna gwrantują bezproblemową pracę i brak zakłóceń oraz niedogodnień dla mieszkańców budynków objętych opieką. Dodatkowo coroczne badania wody i szybka naprawa w razie usterki mają ogromny wpływ na jakość i komfort życia.